Повеќе основи за дискриминација

07-548 Здружение на Ромска организација за мултикултурна афирмација С.О.С против Министерство за правда

07-705 Ленд Сервис

07-370- Ј.Л Против МТСП

07-571 Хопс опции за здрав живот против Клиника за пластична и реконструктивна хирургија Скопје

07-330 А.А против ООУ Тоше Арсов Д. П

07-572 ХОПС опции за здрав живот против Стоматолошка клиника Скопје

07-561 Б.К против О.У Страшо Пинџур-Скопје

07-620 И.Г против ДООЕЛ ,, Лион Гард,, - Гостивар

07-634 Ш.М против ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија

07-667 Р.З против Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле,, Охрид

07-668 И.Ј против против Друштво за производство промет и услуги ОФИС ПЛУС ДООЕЛ Скопје

07-677 Х.И против ДПТУ.,,Alpine Sport - hi,, ДООЕЛ - Тетово

07-723 О.А против ОУ.,, Толи Зордумис,, - Куманово

07-736 У.Р.Ш против Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“

07-765 Хелсиншки комитет за човекови права против Ј.И

07-767 С. Ц. ЈУ Меѓуопштински Центар за Социјална Работа – Берово

07-801 Л.С против директорот на Н.У. Анасамбл Танец