Свечено потпишување на документот за соработка на телата за рамноправност во Југоисточна Европа