Дали во Македонија има дискриминација?

Нема
4% (5 votes)
Делумно има
4% (5 votes)
Има
93% (127 votes)
Total votes: 137