Дали во Македонија има дискриминација?

Нема
3% (5 votes)
Делумно има
3% (5 votes)
Има
93% (137 votes)
Total votes: 147