Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува  на  1 септември 2006 година, имателот на информации-КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува  БЕКИМ КАДРИУ.

 

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Кеј. „Димитар Влахов" бб 

1000 Скопје

тел: 02/3232242