Новости

Меѓународен ден на човековите права - соопштение

По повод Меѓународниот ден на човековите права 10 – ти Декември денот кога е усвоена Универзалната Декларација за човековите права на ОН во 1948 година, Комисијата за заштита од дискриминација со ова соопштение потсетува на значењето од почитувањето на човековите права. 

Комисијата започна со промоција на кампањата ,,За нација без дискриминација``

На 17 ноември со прес - конференција, Комисијата за заштита од дискриминација и во соработка со Х.Е.Р.А. - Асоцијација за здравствена едукација и истражување и Коалицијата ,,Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници`` започна со промоција на кампањата ,,За нација без дискриминација`` дел од проектот ,,Зајакнување на владеењето на правото на заедницата на ЛГБТ - граѓаните, поддржан од Холандска Амбасада.

Pages