Новости

Европски ден на жртвите на криминалот од омраза, 22 јули

Со прогласувањето на Европски ден на жртвите на криминалот од омраза, целта е 22 јули да се воспостави  како ден за признавање на проблемот со криминалот од омраза во Европа, да се даде поддршка на жртвите, да се потврди заложбата за мониторирање, спорведување на законот и подигање на јавната свест со цел таквите кривични дела да се осудат и пречат.

Pages